Voortgang bouw Dahl-guesthouse medisch centrum

De voorbereidingen voor de bouw van ons medisch- cultureel DAHL-guesthouse centrum zijn begonnen. Op basis van de wensen van de bevolking hebben Aart Oostergetel en Pasang schetsen gemaakt die hebben geleid tot een ontwerp. De bedoeling is dat het een zeer goed geïsoleerd winterwarm gebouw wordt zonder gebruik making van fossiele brandstoffen of houtstook. Dat de realisatie van dit duurzame gebouw een flinke logistieke en technische uitdaging is spreekt vanzelf. Er zullen voor het gebied nieuwe materialen naar boven vervoerd moeten worden (cement,  glas en zonneboilers bijv.)
Tijdschema:
2016:
– inkoop eerste bouwmaterialen in Nepal en Tibet
– vervoer eerste materialen naar Tinje
– ommuring terrein en bouwklaar maken bouwplek
2017:
– start bouw door bevolking onder leiding en toezicht en coordinatie van Pasang. (voorjaar, zomer en najaar)
– vervoer overige materialen naar Tinje.
2018:
– laatse bouwactiviteiten.
12 mei 2018:  officiele opening gebouw door delegatie uit Nederland.
Enkele schetsen van het Dahl-guesthouse medisch centrum: Schets1 Schets2 Schets3 Schets4 Schets5 Schets6