Informatie over de stichting

Informatie over de Stichting KVK: 62425196 Fiscaal nummer: 854812763

Functies en namen van bestuurders

– Reinier Havinga – Voorzitter
– Jan Nikkels – Penningmeester
– Joke Vliegenthart – Secretaris

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte kosten voor dit doel worden vergoed. Link naar het ANBI document van Upper Dolpo.